κτήμα κοντογιώργη ελιά
κτήμα κοντογιώργη ελιές
κτήμα κοντογιώργη λογότυπο

We entrusted the creation of our website to LITHOS DIGITAL, and we are happy with our decision because the result is excellent!

Well done to the whole team, but especially let me congratulate Andreas for his consistency, professionalism and kindness, and Dimitris for his creativity and imagination, his artistic approach and his helpfulness in terms of training and assistance.

Zerdila Olga-Klio