Επιτυχημένες Περιπτώσεις

www.oikonomakislaw.com
Athens

GOALS

 1. Βελτίωση Brand Image.
 2. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας.
 3. Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη σελίδα στην Google σε όλο τον κόσμο για 310+ λέξεις κλειδιά.
 2. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 310%.
 3. Ανάπτυξη πελατολογίου διεθνώς.
 4. Brand Recognition.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.kalidoni.gr
Athens

GOALS

 1. Brand Awareness.
 2. Εύρεση νέων πελατών.
 3. Αύξηση των fans στο Facebook.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.gr για 170+ λέξεις.
 2. Αύξηση επισκεψιμότητας 340%.
 3. 85,3% οργανική επισκεψιμότητα.
 4. Αύξηση των fans στο Facebook 67%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.satoshipoint.io
London

GOALS

 1. Brand Awareness.
 2. Εύρεση νέων πελατών.
 3. Αύξηση επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.co.uk για 110+ λέξεις.
 2. Πρώτη σελίδα στο Google.co.uk για 640+ λέξεις.
 3. Ανάπτυξη δικτύου Bitcoin Atm.
 4. Αναγνωρισιμότητα του Brand.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.fitnovation.gr
Athens

GOALS

 1. Brand Awareness.
 2. Άνοδος στις πρώτες θέσεις της Google.
 3. Αύξηση Επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Άνοιγμα νέου γυμναστηρίου στην Γλυφάδα.
 2. Πρώτη θέση της Google για 37+ λέξεις κλειδιά.
 3. Πρώτη σελίδα της Google για 207+ λέξεις κλειδιά.
 4. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 207%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.emaritime.unipi.gr
Athens

GOALS

 1. Πρώτες θέσεις στην Google.
 2. Branding Awareness.
 3. Νέες Εγγραφές.

RESULTS

 1. Αύξηση εγγραφών στα online σεμινάρια.
 2. Πρώτη θέση της Google για 89+ λέξεις κλειδιά.
 3. Πρώτη σελίδα της Google για 187+ λέξεις κλειδιά.
 4. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 58%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.wineoutlet.gr
Athens

GOALS

 1. Αύξηση online πωλήσεων.
 2. Brand Awareness.
 3. Αύξηση επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.gr για 180+ λέξεις.
 2. Πρώτη σελίδα στο Google.gr για 1050+ λέξεις.
 3. Αύξηση πωλήσεων κατά 380%.
 4. 89% οργανική επισκεψιμότητα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.fotopharmacy.com
Athens

GOALS

 1. Αύξηση πωλήσεων.
 2. Άνοδος στις πρώτες θέσεις της Google.
 3. Αύξηση Επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πωλήσεις σε όλο τον κόσμο με νέα φόρμουλα.
 2. Πρώτη θέση της Google για 96+ λέξεις κλειδιά.
 3. Πρώτη σελίδα της Google για 789+ λέξεις κλειδιά.
 4. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 904%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.plonkgolf.co.uk
London

GOALS

 1. Αύξηση πωλήσεων.
 2. Αύξηση επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.
 3. Brand Awareness.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.co.uk για 570+ λέξεις.
 2. Πρώτη σελίδα Google.co.uk για 1.740+ λέξεις.
 3. 69,8% οργανική επισκεψιμότητα.
 4. Αύξηση πωλήσεων κατά 250%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.texnikoi24-7.gr
Athens

GOALS

 1. Εύρεση νέων πελατών.
 2. Επέκταση δραστηριoτήτων.
 3. Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.gr για 180+ λέξεις.
 2. Πρώτη σελίδα στο Google.gr για 460+ λέξεις.
 3. 69,8% οργανική επισκεψιμότητα.
 4. Αύξηση πωλήσεων κατά 280%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ