Επιτυχημένες Περιπτώσεις

www.oikonomakislaw.com
Athens

GOALS

 1. Βελτίωση Brand Image.
 2. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας.
 3. Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. 1η θέση στην Google για πάνω απο 400+ λέξεις κλειδιά και 1η σελίδα για πάνω από 2.300+ λέξεις κλειδιά σε Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
 2. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 350%.
 3. Ανάπτυξη πελατολογίου διεθνώς.
 4. Brand Recognition.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.kalidoni.gr
Athens

GOALS

 1. Brand Awareness.
 2. Εύρεση νέων πελατών.
 3. Αύξηση των fans στο Facebook.

RESULTS

 1. 1η θέση στο Google.gr για πάνω απο 170+ λέξεις κλειδιά και 1η σελίδα στο Google.gr για πάνω από 250 λέξεις κλειδιά.
 2. Αύξηση επισκεψιμότητας 340%.
 3. Αύξηση των fans στο Facebook 67%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.satoshipoint.io
London

GOALS

 1. Brand Awareness.
 2. Εύρεση νέων πελατών.
 3. Αύξηση επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.co.uk για 250 λέξεις.
 2. Αύξηση επισκεψιμότητας κατά 140%.
 3. 85,2% της επισκεψιμότητας είναι οργανική, δηλαδή είναι χρήστες οι οποίοι ψάχνουν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά στο Google.co.uk.
 4. Visibility Score 6.225.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.fitnovation.gr
Athens

GOALS

 1. Brand Awareness.
 2. Άνοδος στις πρώτες θέσεις της Google.
 3. Αύξηση Επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Άνοιγμα νέου γυμναστηρίου στην Γλυφάδα.
 2. Πρώτη θέση της Google για 37+ λέξεις κλειδιά.
 3. Πρώτη σελίδα της Google για 207+ λέξεις κλειδιά.
 4. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 207%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.emaritime.unipi.gr
Athens

GOALS

 1. Πρώτες θέσεις στην Google.
 2. Branding Awareness.
 3. Νέες Εγγραφές.

RESULTS

 1. Αύξηση εγγραφών στα online σεμινάρια.
 2. Πρώτη θέση της Google για 89+ λέξεις κλειδιά.
 3. Πρώτη σελίδα της Google για 187+ λέξεις κλειδιά.
 4. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 58%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.wineoutlet.gr
Athens

GOALS

 1. Αύξηση online πωλήσεων.
 2. Brand Awareness.
 3. Αύξηση επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.gr για πάνω απο 234+ λέξεις κλειδιά.
 2. Πρώτη σελίδα στο Google.gr για πάνω απο 1540+ λέξεις κλειδιά.
 3. Αύξηση πωλήσεων κατά 380%.
 4. 89% οργανική επισκεψιμότητα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.fotopharmacy.com
Athens

GOALS

 1. Αύξηση πωλήσεων.
 2. Άνοδος στις πρώτες θέσεις της Google.
 3. Αύξηση Επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πωλήσεις σε όλο τον κόσμο με νέα φόρμουλα.
 2. Πρώτη θέση της Google για 96+ λέξεις κλειδιά.
 3. Πρώτη σελίδα της Google για 989+ λέξεις κλειδιά.
 4. Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας 904%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.plonkgolf.co.uk
London

GOALS

 1. Αύξηση πωλήσεων.
 2. Αύξηση επισκεψιμότητας & Ανάπτυξη.
 3. Brand Awareness.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.co.uk για 523+ λέξεις.
 2. Πρώτη σελίδα Google.co.uk για 1.310+ λέξεις.
 3. 69,8% οργανική επισκεψιμότητα.
 4. Αύξηση πωλήσεων κατά 250%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.texnikoi24-7.gr
Athens

GOALS

 1. Εύρεση νέων πελατών.
 2. Επέκταση δραστηριoτήτων.
 3. Ανάπτυξη.

RESULTS

 1. Πρώτη θέση στο Google.gr για 140+ λέξεις.
 2. Πρώτη σελίδα στο Google.gr για 280+ λέξεις.
 3. Αύξηση πωλήσεων κατά 260%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ